Ítems (23 en total)

Portada de "Fulls"

Idem que els anteriors. Text: Michel Ventura Fuyls.

Portada de "Fulls"

Idem que l'anterior però la dona sembla estar en una platja. Text: M. Ventura Fuyls

Racó de barranc

Barranc amb matolls.

Paisatge simbolista

Posta de sol en un llac envoltat de muntanyes.

Aranjuez

Ample descampat amb un arbre sense fulles i una filera de cases a l'esquerra. Predomini d'ocres i groc.

Al bosc

Bosc poc espès on hi ha una vella i una nena jugant.

El Casteyl Enrrunat

Silueta en negre d'un finestral gòtic enrunat; al fons muntanyes blanques i cel groc. El títol al damunt escrit a màquina.

La Papeyloneta i la llum

Dona-papallona negra molt estilitzada al marge esquerre d'un poema escrit a màquina. Fons groc atoronjat.

Portada de "Fulls"

Estudi de portada amb el títol: Fulls per M. Ventura, sobre un dibuix d'una dona nua jaguda mirant una posta de sol en un llac. Al seu costat, a terra, uns fulls que llegia.

La mar calla

Dona amb vestit llarg i transparent mirant el mar i les roques a la llum de la lluna.