Ítems (53 en total)

Voyeur

Targeta postal, amb un Aiguafort. Tirada, 100 exemplars numerats. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1981.

Revival Nostalgico

Fascicle sarcàstic sobre el 20N. Fragment del poema El alzamiento del llibre Romancero de la patria mártir, amb instruccions per al seu ús i una xapa de «Auxilio social». Text compost amb caixa i imprès...

Bon Nadal

Fotografia d'un cotxe esclafat. Tirada de 201 exemplars numerats. Distribució gratuita per correu. Desembre de 1981.

Sense títol

Tub amb els elements i les instruccions per muntar una escultura amb canya, suro i fil. Tirada de 104 exemplars numerats. Distribució gratuïta per correu. Gener de 1982.

Trenta-tres pessetes amb trenta-tres cèntims

Reproducció impresa d'un bitllet de cinc-centes pessetes amb el retrat de Verdaguer, amb un retall de la quinzena part d'un bitllet autèntic enganxat al damunt, ja que el seu valor teòric és el títol del...

Col.loqui incitant la mort a lubricidi

Tríptic amb un aiguafort i un poema imprès a caixa. Tirada de 175 exemplars numerats. Distribució gratuïta per correu. Febrer de 1982.

Visera

Visera de cartró amb fibra de vidre i amb lletres SIEP retallades, acompanyada per «Informe confidencial AJKL-982/2.154», amb set hipotètiques interpretacions del sentit de les inicials. Text fotocopiat. Tirada de 200 exemplars. Distribució gratuïta per...

Sàpigues i entenguis

Text imitant un edicte vuitcentista imprès en caixa sobre paper de fil, convidant a la inauguració de l'exposició d'Aureli Ruiz. Tirada de 230 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Març de 1982.

Distingit senyor i apreciat client

Carta convidant a l'estand de la SIEP a l'Expro-Reus, amb una suposada fotografia del mateix i un segell de la fira. Tirada de 200 exemplars per a «Metrònom». Relligat/Assembling primavera 1982.