Ítems (53 en total)

Bon Nadal

Fotografia d'un cotxe esclafat. Tirada de 201 exemplars numerats. Distribució gratuita per correu. Desembre de 1981.

Revival Nostalgico

Fascicle sarcàstic sobre el 20N. Fragment del poema El alzamiento del llibre Romancero de la patria mártir, amb instruccions per al seu ús i una xapa de «Auxilio social». Text compost amb caixa i imprès...

Voyeur

Targeta postal, amb un Aiguafort. Tirada, 100 exemplars numerats. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1981.