Ítems (8 en total)

Sense títol

Tramesa d'un condó aparentment usat. Tirada de 170 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1984.

Laboratori

Simulació de tramesa de laboratori científic. Tirada de 200 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1984.

Laxant depressiu

Full de propaganda del llibre homònim editat per la SIEP amb les fotografies dels autors. Tirada de 2000 exemplars. Distribuït a mà a «Tendències», Barcelona. Octubre de 1984.

The funeral party

Fotografia reciclada. Tirada de 2500 exemplars. Distribuït a mà a la mostra «Tendències». Barcelona. Octubre de 1984

Reus turístic

Fotografia manipulada.Tirada de 2000 exemplars. Distribuït a mà a la mostra «Tendències», Barcelona. Octubre de 1984.

Eutanàsia

Muntatge fotografic. Tirada de 2000 exemplars. Distribuit a mà a la mostra «Tendències», Barcelona. Octubre de 1984.

Sense títol

Muntatge amb fragments de fotografies de membres del col·lectiu. Tirada de 135 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1984.

Ardoris vulva

Específic acopulatiu paquet d'herbes amb la composició i recomanacions farmacològiques.Tirada de 105 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Octubre de 1984.