Ítems (1 en total)

SIEP RIP

Bitlla de fusta de teler amb el títol gravat al foc. Tirada de 125 exemplars. Distribució gratuïta per correu. Novembre de 1984.