Ítems (3 en total)

Sense

Façana del centre de Lectura dels del carrer Major. Pintura molt detallista i amb voluntat fotogràfica.

Sense

Fotografia de calaveres fetes amb patxa de diferents colors muntada sobre una tela patxa.